نمایش 9 24 36

تابلو ورق طلا بسم الله کوچک

2,000,000 تومان
تابلوی ورق طلای بسم الله ترکیب دایره خط معلی به همراه حلقه لمینت طلایی ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی قاب PVC مشکی تخت ابعاد بدون قاب : 23x23 cm ابعاد با قاب : 31x31 cm

تابلو ورق طلای چهارقل زمینه لاجوردی

5,400,000 تومان
تابلوی ورق طلای چهارقل زمینه لاجوردی ترکیب لوزی خط معلی و شکسته نستعلیق برجسته ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و متال کوتینگ براق مقعر قاب پی وی سی طلایی طرح دار ابعاد بدون قاب: 36×36 cm ابعاد با قاب: 51×51 cm

تابلو ورق طلای چهارقل زمینه سبز بزرگ

قیمت اصلی 5,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,850,000 تومان است.
تابلوی ورق طلای چهارقل زمینه سبز ترکیب لوزی خط معلی و شکسته نستعلیق برجسته ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و متال کوتینگ براق مقعر قاب پی وی سی طلایی طرح دار ابعاد بدون قاب: 36×36 cm ابعاد با قاب: 51×51 cm

تابلو ورق طلا سیمرغ بزرگ (قاب ساده)

5,400,000 تومان
تابلوی ورق طلا سیمرغ بزرگ ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی طرح‌دار قاب PVC تخت ساده ابعاد بدون قاب: 55×40 cm ابعاد با قاب: 65×50 cm

تابلو ورق طلای سیمرغ

2,400,000 تومان
تابلوی ورق طلای سیمرغ ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی ساده و طرح‌دار قاب PVC مشکی ساده با لبه طلایی ابعاد بدون قاب: 30×23 cm ابعاد با قاب: 42×35 cm

تابلو ورق طلای چهارقل زمینه مشکی

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,780,000 تومان است.
تابلوی ورق طلای چهارقل زمینه مشکی ترکیب لوزی خط معلی و شکسته نستعلیق طلاکوب ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و طلاکوب بر روی مقوای مشکی کانسون قاب پی وی سی مشکی با لبه طلایی ابعاد بدون قاب: 23×23 cm ابعاد با قاب: 35×35 cm

تابلو ورق طلا وان یکاد زمینه لاجوردی

4,300,000 تومان
تابلوی ورق طلای ترکیب لوزی خط شکسته نستعلیق به همراه زه پی وی سی براق ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و متال کوتین طلایی براق زمینه مخمل لاجوردی طرح‌دار قاب پی وی سی طرح دار طلایی ابعاد بدون قاب: 36×36 cm ابعاد با قاب: 51×51 cm

تابلو ورق طلا نادعلی مظهر العجایب

10,800,000 تومان
تابلوی ورق طلای نادعلی مظهر العجایب خط معلی و شکسته نستعلیق ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و متال کوتینگ طلایی براق با حلقه 8 سانتی قرمز زمینه مخمل مشکی ساده قاب PVC طرح‌دار طلایی 12 سانتی ابعاد بدون قاب: 72×72 cm ابعاد با قاب: 95×95 cm

تابلو ورق طلا نام مبارک الله بزرگ

1,800,000 تومان
تابلوی ورق طلای الله بزرگ ترکیب قطره خط معلی ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی قاب PVC مشکی تخت ابعاد بدون قاب: 30×23 cm ابعاد با قاب: 38×32cm

تابلو ورق طلا نام مبارک الله کوچک

900,000 تومان
تابلوی ورق طلای الله کوچک ترکیب قطره خط معلی ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی قاب PVC مشکی تخت ابعاد بدون قاب: 19×14 cm ابعاد با قاب: 29×24 cm

تابلو ورق طلا وان یکاد زمینه سبز

4,300,000 تومان
تابلوی ورق طلای وان یکاد ترکیب لوزی خط شکسته نستعلیق به همراه زه پی وی سی براق ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC و متال کوتین طلایی براق زمینه مخمل یشمی طرح‌دار قاب پی وی سی طرح دار طلایی ابعاد بدون قاب: 36×36 cm ابعاد با قاب: 51×51 cm

تابلو ورق طلا سیمرغ بزرگ

5,400,000 تومان
تابلوی ورق طلا سیمرغ بزرگ طرح یک ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی ساده و طرح‌دار قاب PVC طلایی طرح دار ابعاد بدون قاب: 55×40 cm ابعاد با قاب: 65×50 cm

تابلو ورق طلا بسم الله متوسط

3,400,000 تومان
تابلوی ورق طلای بسم الله ترکیب دایره خط معلی به همراه حلقه لمینت طلایی ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC زمینه مخمل مشکی قاب PVC مشکی تخت ابعاد بدون قاب : 36x36 cm ابعاد با قاب : 50x50 cm