تابلوی ورق طلایی بسم الله کوچک

220,000 تومان

تابلوی ورق طلایی بسم الله ترکیب دایره
خط معلی
زمینه مخمل مشکی
قاب مشکی ساده تخت
ابعاد بدون قاب : 23×23 cm
ابعاد با قاب : 33×33 cm